Blue Lake Circle Skirt (Size 74, last item)

7.00

Blue lake circle skirt – elastic waist, soft denim.