Blue lake circle skirt (soft denim)

9.00

Blue lake circle skirt – elastic waist, soft denim.